نرخ ارز سامانه سنا

از تاریخ:

تا تاریخ:

تاریخنوع ارزنرخ خریدنرخ فروشنمودار تغییرات
یکشنبه، 28 اسفند 1401دلار آمریکا۳۹۸,۳۸۲ ريال۴۰۲,۰۰۰ ريال chart
یکشنبه، 28 اسفند 1401یورو۴۲۶,۷۹۰ ريال۴۳۰,۶۶۷ ريال chart

نرخ لحظه‌ای اسکناس

از تاریخ:

تا تاریخ:

تاریخنوع ارزنرخ خریدنرخ فروشنمودار تغییرات
یکشنبه، 28 اسفند 1401دلار آمریکا۳۹۸,۳۸۲ ريال۴۰۲,۰۰۰ ريال chart
یکشنبه، 28 اسفند 1401یورو۴۲۶,۷۹۰ ريال۴۳۰,۶۶۷ ريال chart

برابری نرخ ارز

از تاریخ:

تا تاریخ:

تاریخنوع ارزنرخ خریدنرخ فروشنمودار تغییرات
سه شنبه، 16 شهریور 1400برابری نرخ ارز۳۳,۳۳۳ ريال۴۴,۴۴۴ ريال chart

نرخ برابری ارزها

از تاریخ:

تا تاریخ:

تاریخنوع ارزنرخ خریدنرخ فروشنمودار تغییرات
سه شنبه، 1 تیر 1400یورو۰۰ ريال۰۰ ريال chart
سه شنبه، 1 تیر 1400یوان چین۰۰ ريال۰۰ ريال chart
سه شنبه، 1 تیر 1400دلار آمریکا۰۰ ريال۰۰ ريال chart
سه شنبه، 1 تیر 1400پوند۰۰ ريال۰۰ ريال chart
سه شنبه، 1 تیر 1400دلار کانادا۰۰ ريال۰۰ ريال chart