نمودار تغییرات قیمت یورو

یورو

نمودار تغییرات قیمت یورو

قیمت خرید الان : ۴۶۱,۲۷۳ ريال

قیمت فروش الان : ۴۶۵,۹۳۲ ريال