نمودار تغییرات قیمت یورو

یورو

نمودار تغییرات قیمت یورو

قیمت خرید الان : ۴۶۷,۴۸۲ ريال

قیمت فروش الان : ۴۷۲,۲۰۴ ريال