نمودار تغییرات قیمت یورو

یورو

نمودار تغییرات قیمت یورو

قیمت خرید الان : ۴۲۸,۸۶۲ ريال

قیمت فروش الان : ۴۳۲,۷۵۷ ريال