نمودار تغییرات قیمت دلار آمریکا

دلار-آمریکا

نمودار تغییرات قیمت دلار آمریکا

قیمت خرید الان : ۴۲۹,۳۶۱ ريال

قیمت فروش الان : ۴۳۳,۶۹۸ ريال