اخبار

خرید-ارز-مسافرتی-مشمول-مالیات-نمی‌شود

خرید ارز مسافرتی مشمول مالیات نمی‌شود

جلسه-رئیس-کل-بانک-مرکزی-با-صرافان-بازار-ارز
جلسه رئیس کل بانک مرکزی با صرافان بازار ارز

نامه-بانک-مرکزی-به-صرافی-ها-برای-اعلام-نیازهای-جدید-ارزی
نامه بانک مرکزی به صرافی ها برای اعلام نیازهای جدید ارزی

دولت-لایحه-اصلاح-ارز-۴۲۰۰-تومانی-را-تقدیم-مجلس-می-کند
دولت لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را تقدیم مجلس می کند