نمودار تغییرات قیمت دلار آمریکا

دلار-آمریکا

نمودار تغییرات قیمت دلار آمریکا

قیمت خرید الان : ۴۰۷,۸۰۴ ريال

قیمت فروش الان : ۴۱۱,۹۲۳ ريال