نمودار تغییرات قیمت دلار آمریکا

دلار-آمریکا

نمودار تغییرات قیمت دلار آمریکا

قیمت خرید الان : ۳۰۴,۱۶۷ ريال

قیمت فروش الان : ۳۰۶,۹۳۰ ريال