نمودار تغییرات قیمت یورو

یورو

نمودار تغییرات قیمت یورو

قیمت خرید الان : ۴۳۱,۸۱۵ ريال

قیمت فروش الان : ۴۳۶,۱۷۷ ريال