نمودار تغییرات قیمت دلار آمریکا

دلار-آمریکا

نمودار تغییرات قیمت دلار آمریکا

قیمت خرید الان : ۲۸۵,۳۶۶ ريال

قیمت فروش الان : ۲۸۸,۲۳۴ ريال